Project Description

Leczenie cukrzycy z makro i mikroangiopatią kończyn dolnych

Mikroangiopatia to przewlekłe powikłanie cukrzycy, objawiające się jako zmiany zachodzące w drobnych naczyniach. W przebiegu mikroangiopatii cukrzycowej
dochodzi do uszkodzenia narządu wzroku, nerek czy wystąpienia objawów polineuropatii. Ryzyko choroby naczyń rośnie, kiedy cukrzyca jest nieprawidłowo kontrolowana. Częste hiperglikemie sprzyjają rozwojowi angiopatii.

Makroangiopatia są to przewlekłe powikłania w średnich i dużych naczyniach krwionośnych wynikające ze źle leczonej cukrzycy lub długo trwającej cukrzycy.
Innymi czynnikami zwiększającymi ryzyko powikłań są m.in. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, palenie tytoniu czy rozwinięta mikroangiopatia.
Program leczenia ma charakter kompleksowy, uwzględnia wszystkie elementy leczenia klinicznego cukrzycy wzbogacone o wybrane metody klasycznej balneoterapii i fizykoterapii oraz o własne metody specjalne ukierunkowane na poprawę ukrwienia kończyn dolnych.

W naszej Klinice w wyniku wieloletnich badań naukowych i doświadczeń praktycznych powstał program autorski leczenia niedokrwienia kończyn dolnych. W skład programu wchodzą następujące elementy:
– Kinezyterapia (lecznicze ćwiczenia naczyniowe przez nas opracowane)
– Balneofizykoterapia (zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne)
– Ozonoterapia
– Farmakoterapia
– Dieta
– Edukacja zdrowotna

Leczenie zgodnie z zaleceniami (z poniższego zakresu):
> Balneoterapia
– zabiegi rehabilitacyjne wykorzystującymi wody lecznicze w różnych temperaturach, peloidy i gazy w celu leczenia schorzeń pacjenta.
> Kinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.
> Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).
> Hydroterapia (wodolecznictwo, akwaterapia) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
> Karboksyterapia – to niechirurgiczny zabieg medycyny kosmetycznej. Karboksyterapia wykorzystuje zastrzyki lub aplikację przezskórną w celu wprowadzenia gazowego dwutlenku węgla pod skórą do tkanki podskórnej przez igłę lub skórę. Działa martwiczo na komórki tłuszczowe tkanki tłuszczowej, stymuluje przepływ krwi, poprawia elastyczność skóry i zmniejsza widoczność cellulitu.
> Ozonoterapia – terapia ozonem jest formą medycyny, która ma na celu zwiększenie ilości tlenu w organizmie poprzez wprowadzenie ozonu. Istnieją pewne znane korzyści z terapii ozonem, w tym SARS, POChP i łagodzenie objawów przewlekłego zmęczenia.

Usługa zawiera:

 • Konsultacja specjalistyczna (profesorska)

 • Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej

 • Wywiad i badanie fizykalne

 • Podstawowa diagnostyka

 • Ustalenie programu leczenia

 • Leczenie zgodnie z zaleceniami (4 zabiegi dziennie, pon.–sob.)
  – balneoterapia
  – kinezyterapia
  – fizykoterapia
  – hydroterapia
  – ozonoterapia
  – karboksyterapia

 • Edukacja zdrowotna

 • Monitorowanie przebiegu leczenia

 • Leczenie dietetyczne

 • 13 / 20 noclegów w komfortowym pokoju 2 osobowym z łazienką

 • Wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Informacje uzupełniające

Medyczny program autorski prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej realizowany / nadzorowany osobiście przez autorkę.

Pakiet rozpoczyna się w niedzielę od godz. 16:00 wraz z obiadokolacją i kończy się śniadaniem i wyjazdem w sobotę o godz. 11:00.

Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej.

  CENNIK USŁUGI

Pakiet | 14 dni2660 PLN
Pakiet | 21 dni3990 PLN

  DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Ciechocinek | woj. kujawsko-pomorskie

+48 601 688 702

Zarezerwuj

Lorem Ipsum