Project Description

Leczenie cukrzycy z niedokrwieniem kończyn dolnych na tle miażdżycy

Jest to przewlekła choroba naczyń polegająca na niedokrwieniu kończyn dolnych w wyniku zwężenia naczyń tętniczych, czego wynikiem jest niedotlenienie tkanek kończyn. Najczęściej zwężenie naczyń spowodowane jest miażdżycą lub cukrzycą. Leczenie może być operacyjne lub zachowawcze. Nie zawsze można u chorego wykonać zabieg operacyjny naczyń, jest dużo chorych u których takiego zabiegu wykonać nie można. Wszyscy chorzy przeważnie rozpoczynają leczenie od zastosowania leków, odpowiedniej diety i aktywności fizycznej. Leczenie farmakologiczne w niedokrwieniu kończyn dolnych jest jednak mało skuteczne. W naszej Klinice w wyniku wieloletnich badań naukowych i doświadczeń praktycznych powstał program autorski leczenia niedokrwienia kończyn dolnych. W skład programu wchodzą następujące elementy:
– Kinezyterapia (lecznicze ćwiczenia naczyniowe przez nas opracowane)
– Balneofizykoterapia (zabiegi balneologiczne i fizykoterapeutyczne)
– Ozonoterapia
– Farmakoterapia
– Dieta
– Edukacja zdrowotna
Specyficznymi zabiegami przez nas stosowanymi w tej chorobie są zabiegi z użyciem mieszanki tlenowo-ozonowej. Badania naukowe prowadzone przez 6 lat w naszej Klinice udowodniły, że zabiegi te nie mają skutków ubocznych i poprawiają istotnie efekt leczniczy u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Zabiegi ozonowe stosowane są w naszej Klinice w formie zewnętrznej jako kąpiele kończyn w gazie leczniczym oraz wewnętrznej w formie wlewów dożylnych (kroplówek).
Leczenie farmakologiczne standardowo stosowane u tego typu chorych wspomagane jest u nas dodatkowymi zabiegami mającymi wpływ na poprawę ukrwienia i utlenowania kończyn.
Przed przystąpieniem do leczenia chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych przeprowadzamy badania pozwalające na ocenę stopnia niedokrwienia oraz rozległość procesu miażdżycowego. Najlepsze wyniki uzyskujemy u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych w okresie objawów chromania przestankowego, gorsze wyniki mamy u chorych w bardziej zaawansowanych postaciach choroby, dlatego chory nie powinien czekać z leczeniem do czasu kiedy wystąpią silne bóle kończyn zwłaszcza w nocy, ale podejmować je jak najwcześniej.

Leczenie zgodnie z zaleceniami (z poniższego zakresu):
> Balneoterapia
– zabiegi rehabilitacyjne wykorzystującymi wody lecznicze w różnych temperaturach, peloidy i gazy w celu leczenia schorzeń pacjenta.
> Kinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.
> Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).
> Hydroterapia (wodolecznictwo, akwaterapia) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
> Karboksyterapia – to niechirurgiczny zabieg medycyny kosmetycznej. Karboksyterapia wykorzystuje zastrzyki lub aplikację przezskórną w celu wprowadzenia gazowego dwutlenku węgla pod skórą do tkanki podskórnej przez igłę lub skórę. Działa martwiczo na komórki tłuszczowe tkanki tłuszczowej, stymuluje przepływ krwi, poprawia elastyczność skóry i zmniejsza widoczność cellulitu.
> Ozonoterapia – terapia ozonem jest formą medycyny, która ma na celu zwiększenie ilości tlenu w organizmie poprzez wprowadzenie ozonu. Istnieją pewne znane korzyści z terapii ozonem, w tym SARS, POChP i łagodzenie objawów przewlekłego zmęczenia.

Usługa zawiera:

 • Konsultacja specjalistyczna (profesorska)

 • Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej

 • Wywiad medyczny u profesora

 • Badanie fizykalne

 • Podstawowa diagnostyka

 • Ustalenie programu leczenia

 • Leczenie zgodnie z zaleceniami (4 zabiegi dziennie, pon. – sobota):
  – balneoterapia
  – kinezyterapia
  – fizykoterapia
  – hydroterapia
  – ozonoterapia
  – karboksyterapia

 • Dieta

 • Edukacja zdrowotna

 • Nadzór profesorski w całym procesie
 • 13 / 20 noclegów w komfortowym pokoju 2 osobowym z łazienką

 • Wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Informacje uzupełniające

Medyczny program autorski prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej realizowany / nadzorowany osobiście przez autorkę.

Pakiet rozpoczyna się w niedzielę od godz. 16:00 wraz z obiadokolacją i kończy się śniadaniem i wyjazdem w sobotę o godz. 11:00.

Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej.

  CENNIK USŁUGI

Pakiet | 14 dni2660 PLN
Pakiet | 21 dni3990 PLN

  DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

 Ciechocinek | woj. kujawsko-pomorskie

+48 601 688 702

Zarezerwuj

Lorem Ipsum