Project Description

Pakiet diagnostyczno-leczniczy w zakresie cukrzycy

Program przeznaczony jest dla chorych na cukrzycę niewyrównaną, wymagającą radykalnej zmiany leczenia farmakologicznego. W tym dla: osób leczonych dotąd lekami doustnymi, które przestały być skuteczne i chory wymaga zastosowania insuliny oraz dla osób leczonych insuliną, ale cukrzyca jest stale niewyrównana i chory wymaga zmiany algorytmu i rodzaju dawki insuliny.
W trakcie tego krótkiego pobytu chory zostaje dokładnie przebadany w kierunku określenia stadium rozwoju cukrzycy oraz zastosowane zostanie odpowiednie leczenie lekami doustnymi lub insuliną i sprawdzona zostanie skuteczność tej interwencji w celu określenia dalszych, skutecznych programów leczenia.

Ośrodek od wielu lat prowadzi leczenie cukrzycy typu 1 i 2 oraz leczenie przewlekłych powikłań cukrzycowych jak:
– niedokrwienie kończyn dolnych,
– zespół stopy cukrzycowej
– polineuropatia cukrzycowa
Aktywne formy leczenia uzdrowiskowego zbliżone do warunków domowych pod względem aktywności fizycznej sprzyjają dobremu wyrównaniu cukrzycy nie tylko w warunkach uzdrowiskowych, ale również po powrocie do domu. Wieloletnie doświadczenie poparte badaniami naukowymi stały się podstawą do opracowania i wdrożenia programów leczniczych, które realizujemy w naszej Klinice a w tym:
– Program leczenia cukrzycy z otyłością i bez otyłości
– Program leczenia zespołu stopy cukrzycowej
– Leczenie niedokrwienia kończyn dolnych w przebiegu cukrzycy
– Leczenie polineuropatii cukrzycowej
Program diagnostyczno-leczniczy ma za zadanie gruntownie zdiagnozować rodzaj schorzenia i rozpocząć proces leczenia z nakierowaniem na kolejny, ściśle określony program.

Leczenie wstępne zgodnie z zaleceniami (z poniższego zakresu):
> Balneoterapia
– zabiegi rehabilitacyjne wykorzystującymi wody lecznicze w różnych temperaturach, peloidy i gazy w celu leczenia schorzeń pacjenta.
> Kinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.
> Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).
> Hydroterapia (wodolecznictwo, akwaterapia) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
> Karboksyterapia – to niechirurgiczny zabieg medycyny kosmetycznej. Karboksyterapia wykorzystuje zastrzyki lub aplikację przezskórną w celu wprowadzenia gazowego dwutlenku węgla pod skórą do tkanki podskórnej przez igłę lub skórę. Działa martwiczo na komórki tłuszczowe tkanki tłuszczowej, stymuluje przepływ krwi, poprawia elastyczność skóry i zmniejsza widoczność cellulitu.
> Ozonoterapia – terapia ozonem jest formą medycyny, która ma na celu zwiększenie ilości tlenu w organizmie poprzez wprowadzenie ozonu. Istnieją pewne znane korzyści z terapii ozonem, w tym SARS, POChP i łagodzenie objawów przewlekłego zmęczenia.

Usługa zawiera:

 • Konsultacja specjalistyczna (profesorska)

 • Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej

 • Wywiad i badanie fizykalne lekarskie

 • Diagnoza

 • Ustalenie programu leczenia

 • Leczenie wstępne z monitorowaniem (zalecenia, korekta, profilowanie, zmiany)
 • Codzienna kontrola masy ciała i ciśnienia tętniczego
 • Badania glikemii, 6-8 razy w ciągu dnia
  Profil dobowy glikemii (na własnych paskach pacjenta) oraz HBA1c (dodatkowo płatne)
 • Codzienne monitorowanie terapii insuliną lub lekami doustnymi

 • Edukacja zdrowotna w zakresie programu leczenia
 • Nadzór profesorski w całym procesie
 • 6 / 13  noclegów w komfortowym pokoju 2 osobowym z łazienką

 • Pełne wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Informacje uzupełniające

Medyczny program autorski prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej realizowany / nadzorowany osobiście przez autorkę.

Pakiet rozpoczyna się w niedzielę od godz. 16:00 wraz z obiadokolacją i kończy się śniadaniem i wyjazdem w sobotę o godz. 11:00.

Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej.

  CENNIK USŁUGI

Pakiet | 7 dni1330 PLN
Pakiet | 14 dni2660 PLN

  DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Ciechocinek | woj. kujawsko-pomorskie

+48 601 688 702

Zarezerwuj

Lorem Ipsum