Project Description

Profilaktyka przeciwstarzeniowa – gerontologia / rewitalizacja

Gerontologia to nauka o procesach starzenia się. Jest to interdyscyplinarny splot biologii, medycyny, kulturoznawstwa, psychologii oraz antropologi kulturowej. Gerontologia bada procesy fizykochemiczne będące przyczyną starzenia się komórek oraz ich zespołów, a w konsekwencji całego organizmu, oraz procesy psychiczne, stanowiące podłoże zmian starczych. Szuka sposobów zapobiegania patologiom starszego wieku oraz ustala sposoby leczenia chorób wieku podeszłego i zapobiegania im. Specjaliści naszej kliniki dawno już dostrzegli znaczenie gerontologii w związku z szybko wydłużającą się średnią długością życia i koniecznością stworzenia społecznych form opieki nad ludźmi starszymi, a także potrzebą wypracowania metod utrzymywania względnie dobrej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, zapewniającej możliwość samodzielnej egzystencji. W proponowanych pakietach pobytowych łączymy najnowsze zdobycze technologii wspierających medycynę z profilaktyką i leczeniem:
– balneoterapią
– fizykoterapią
– kinezyterapią
– hydroterapią
– karboksyterapią
– psychoterapią
wspomagając procesy leczenia odnową biologiczną oraz elementami medycyny estetycznej dla podniesienia efektów psychologicznych.
W całym procesie edukacji zdrowotnej kładziemy nacisk na „pozytywne starzenie” i odroczenie jak najdalej efektów starzenia.

Leczenie zgodnie z zaleceniami (z poniższego zakresu):
> Balneoterapia
– zabiegi rehabilitacyjne wykorzystującymi wody lecznicze w różnych temperaturach, peloidy i gazy w celu leczenia schorzeń pacjenta.
> Kinezyterapia – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.
> Fizykoterapia – jedna z form fizjoterapii i część medycyny fizykalnej, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce, borowina) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami (krioterapia, prądy różnego rodzaju).
> Hydroterapia (wodolecznictwo, akwaterapia) – metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych postaciach: ciekłej, stałej lub gazowej. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura lub ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.
> Karboksyterapia – to niechirurgiczny zabieg medycyny kosmetycznej. Karboksyterapia wykorzystuje zastrzyki lub aplikację przezskórną w celu wprowadzenia gazowego dwutlenku węgla pod skórą do tkanki podskórnej przez igłę lub skórę. Działa martwiczo na komórki tłuszczowe tkanki tłuszczowej, stymuluje przepływ krwi, poprawia elastyczność skóry i zmniejsza widoczność cellulitu.

Usługa zawiera:

 • Konsultacja specjalistyczna (profesorska)

 • Analiza dostarczonej dokumentacji medycznej

 • Badanie fizykalne

 • Podstawowa diagnostyka

 • Ustalenie programu leczenia

 • Indywidualny dobór diety

 • Leczenie zgodnie z programem (4 zabiegi dziennie, pon. – sobota):
  – balneoterapia
  – fizykoterapia
  – kinezyterapia
  – hydroterapia
  – karboksyterapia

 • Elementy medycyny estetycznej

 • Profilaktyka przeciwstarzeniowa

 • Techniki pozytywnego starzenia

 • Odnowa biologiczna

 • Edukacja zdrowotna

 • 6 / 13 noclegów w komfortowym pokoju 2 osobowym z łazienką

 • Wyżywienie z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych

Informacje uzupełniające

Medyczny program autorski prof. dr hab. med. Ireny Ponikowskiej nadzorowany osobiście przez autorkę. Program w dopracowaniu.

Pakiet rozpoczyna się w niedzielę od godz. 16:00 wraz z obiadokolacją i kończy się śniadaniem i wyjazdem w sobotę o godz. 11:00.

Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej.

  CENNIK USŁUGI

Pakiet | 7 dni1 330 PLN
Pakiet | 14 dni2 660 PLN

  DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

 Ciechocinek | woj. kujawsko-pomorskie

  +48 601 688 702

Zarezerwuj

Lorem Ipsum